Dosen Tetap

NO           NAMA      NIDN  PENDIDIKAN  TERTINGGI       GELAR JABATAN KADEMIK     SERDOS          Program Studi
  1

ARI HESTALIANA R

1317019001      S2 S.Pd, M.Pd Asisten Ahli     2018 S1 Pendidikan Guru PG-PAUD
  2 DANI AMIN 1305068501      S2 M. Ed     S1 Pendidikan Guru PG-PAUD
  3 IMARAH MILLATI 1319038201      S2 S.Pd, M.Pd     S1 Pendidikan Guru PG-PAUD
  4

MUHAMMAD IQBAL

1311048902      S2 S.Pd, M.Hub.Int Asisten Ahli   S1 Pendidikan Guru PG-PAUD
  5

MUSNIZAR SAFARI

1315017801      S2 M.Si Asisten Ahli   S1 Pendidikan Guru PG-PAUD
  6

NOVA SARI

1324118701      S2 S.Pd, M.Ed Asisten Ahli   S1 Pendidikan Guru PG-PAUD
  7 SYAHRIAL BEURANSYAH 110087301      S1 SH     S1 Pendidikan Guru PG-PAUD
8

MURNI

1301018502      S2 M.Ag, S.Pd.I     S1 Pendidikan Guru PG-PAUD
  9

VINNY ARYESHA

1311089001      S2 S.Pd, M.Pd     S1 Pendidikan Guru PG-PAUD
  10

IBRAHIM

 

103056901      S3 DR Lektor     2018 S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 11

ANDRIAN

 

1305128101      S2 M. Pd Asisten Ahli   S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 12

MUHAMMAD IQBAL

 

125128105      S2       S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 13

NURMAINIATI

1310088502      S2 M. Pd Asisten Ahli   S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 14

NURUL FAJRI 

1312058601      S2 M.Pd     S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 15

ZUHRA

1302108701      S2 M.Pd Asisten Ahli   S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 16

FADHLIATUL GHINA

1314118601      S2 M.Pd Asisten Ahli   S1 Pendidikan Bahasa Inggris
17

NOERA SAFIRA

1315099101 S2 S.Pd, M.Pd     S1 Pendidikan Bahasa Inggris

sumber:  https://forlap.ristekdikti.go.id/dosenadmin/result

  JUMLAH DOSEN TETAP    JENIS KELAMIN     JENJANG PENDIDIKAN               JABATAN AKADEMIK        SERDOS
    LK     PR    S1    S2    S3  BELUM     AA  LEKTOR  LEKTOR KEPALA   SUDAH   BELUM
                15      6      9     1    13     1      6      8      1      0      2      13